Op 1 juni 2023 mochten we de nakomelingen van Gijs en Cinta verwelkomen. De honden waren al goede trainingsmaatjes en zijn nu de trotse ouders van 6 pups.

BORYS MILA MAUD V.’T ROETSLAT

Roepnaam: Gijs

BLITZY CINTA FAN ‘T SUYDEVELT

Roepnaam: Cinta

Stamboom NHSB 3202549
Geboortedatum 29-07-2020
HD-uitslag HD-A
ED-uitslag Vrij
Oogonderzoek Geen afwijkingen
Inteelt 11,18 %
Mean Kinship 13,47 %
Eerdere dekkingen Geen
Eigenaar Ilse Reimus
Stamboom NHSB 3181608
Geboortedatum 27-12-2019
HD-uitslag HD-A
ED-uitslag Vrij
Oogonderzoek Geen afwijkingen
Inteelt 16,61 %
Mean Kinship 14,33 %
Eerdere nesten Geen
Eigenaar Rob van der Meer

Verenigingsfokreglement

Deze fokcombinatie voldoet aan het Verenigingsfokreglement van de vereninging De Drentsche Patrijshond. In dat reglement staan eisen m.b.t. leeftijd, gezondheidsonderzoeken, verwantschap. Ook wordt de eis gesteld  dat beide honden tenminste twee keer een ‘Zeer goed’ of ‘Uitmuntend’ kwalificatie hebben behaald op een officiele ’tentoonstelling’ (bijvoorbeeld de Kampioenschapsclubmatch van een rasvereniging). Deze kwalificaties moeten door tenminste 2 verschillende voor het ras bevoegde Nederlandse exterieurkeurmeesters zijn toegekend.

Percentages…

Als er pups worden geboren uit deze combinatie zal het inteeltcoefficient 12,66% zijn (statistisch gemiddelde over 11 generaties). Dat is ruim onder het gemiddelde van 14% (dat overigens gelukkig de laatste jaren sterk daalt!). Dit getal zegt iets over het risico op erfelijke aandoeningen bij de pups en over hun vitaliteit.

Het andere getal, de MeanKinship-waarde (MK) zal voor de pups 13,91% zijn. Dat vinden we (fokker en reu-eigenaar) een mooie waarde.  Bij veel Drenten is die (flink) hoger. Hoe lager deze waarde is, hoe liever we het zien. Het zegt iets over de ‘zeldzaamheid’ van de genen die de ouderhond heeft. Een belangrijke lange-termijn-doelstelling is om de genetische diversiteit in het ras zoveel mogelijk te behouden. Daarvoor is het van belang om met zoveel mogelijk verschillende dieren te fokken en dan liefst met honden met een lage MK-waarde.